Министерство культуры Время работы музея История и коллекция музея Семейная изостудия Программа для детей и юношества Музейный лекторий Реконструкция лекций А.В. Губарева Схема проезда Пушкинская карта 100 Лет СССР СХМ Министерство культуры Культура. Гранты России Национальный Проект Культура

Архив новостей

Ноябрь 2023 (31)
Октябрь 2023 (27)
Сентябрь 2023 (23)
Август 2023 (19)
Июль 2023 (40)
Июнь 2023 (26)

Степовик, Д. Українська гравюра бароко

85.153(4Укр)
С 79


Степовик, Д. В.
Українська гравюра бароко
/Д. В. Степовик. - К.: Видавництво "КЛІО", 2012. - 495 с. : іл. ; 26 см.
Бібліогр.: с. 493 - 495. – 1000 екз.
ISBN 978-617-7023-00-4.

У книзі на прикладі творчості чотирьох визначних майстрів української барокової графіки ⅩⅦ й початку ⅩⅧ століть - Олександра Тарасевича, майстра Іллі, Леонтія Тарасевича та Івана Щирського - висвітлюються характерні риси одного зі світових мистецьких стилів епохи Просвітництва - стилю бароко. Автор детально досліджує феномен українського бароко, визначає його суттєві риси. Понад 200 ілюстрацій різних видів та жанрів гравюри дають уявлення про українську гравюру бароко.