Министерство культуры Адрес Время Работы Контакты Реконструкция лекций А.В. Губарева Схема проезда Программа для детей и юношества Музейный лекторий Госуслуги дом Музейный лекторий Пушкинская карта СХМ Министерство культуры Культура. Гранты России Национальный Проект Культура

Архив новостей

Май 2024 (52)
Апрель 2024 (31)
Март 2024 (29)
Февраль 2024 (33)
Январь 2024 (40)
Декабрь 2023 (22)

Степовик, Д. Українська гравюра бароко

85.153(4Укр)
С 79


Степовик, Д. В.
Українська гравюра бароко
/Д. В. Степовик. - К.: Видавництво "КЛІО", 2012. - 495 с. : іл. ; 26 см.
Бібліогр.: с. 493 - 495. – 1000 екз.
ISBN 978-617-7023-00-4.

У книзі на прикладі творчості чотирьох визначних майстрів української барокової графіки ⅩⅦ й початку ⅩⅧ століть - Олександра Тарасевича, майстра Іллі, Леонтія Тарасевича та Івана Щирського - висвітлюються характерні риси одного зі світових мистецьких стилів епохи Просвітництва - стилю бароко. Автор детально досліджує феномен українського бароко, визначає його суттєві риси. Понад 200 ілюстрацій різних видів та жанрів гравюри дають уявлення про українську гравюру бароко.