Время работы музея Семейная изостудия Программа для детей и юношества Музейный лекторий Схема проезда Карта гостя

Картина месяца

К 90-летию Н.Я. Бута
21 апреля исполняется 90 лет со д

Архив новостей

Апрель 2018 (23)
Март 2018 (26)
Февраль 2018 (18)
Январь 2018 (21)
Декабрь 2017 (26)
Ноябрь 2017 (23)

Степовик, Д. Українська гравюра бароко

85.153(4Укр)
С 79


Степовик, Д. В.
Українська гравюра бароко
/Д. В. Степовик. - К.: Видавництво "КЛІО", 2012. - 495 с. : іл. ; 26 см.
Бібліогр.: с. 493 - 495. – 1000 екз.
ISBN 978-617-7023-00-4.

У книзі на прикладі творчості чотирьох визначних майстрів української барокової графіки ⅩⅦ й початку ⅩⅧ століть - Олександра Тарасевича, майстра Іллі, Леонтія Тарасевича та Івана Щирського - висвітлюються характерні риси одного зі світових мистецьких стилів епохи Просвітництва - стилю бароко. Автор детально досліджує феномен українського бароко, визначає його суттєві риси. Понад 200 ілюстрацій різних видів та жанрів гравюри дають уявлення про українську гравюру бароко.